BERÄKNING AV UTRUSTNING OCH BLANDNING AV BRÄNSLE

Kan du blanda olika typer av bränsle?

Svaret på detta är relativt enkelt, eftersom det självklart är möjligt att blanda olika typer av Racing Fuel. Det är dock viktigt att komma ihåg när din motor använder blyfri bensin, blanda INTE en blyfri bensin med blyfri bensin eftersom det kommer att skada bilens katalysator och lambda-sond etc.

Vi rekommenderar emellertid inte att blanda olika märken med Racing Bränsle eller bensin, eftersom de i många fall innehåller etanol och metanol och kan skada produktkvaliteten från bla. Beställ racingbränsle

Vad är oktantalet när man blandar 2 typer bensin?

Svaret på detta kräver några beräkningar. Beräkna först procenten av varje önskat bränsle i slutblandningen och använd sedan formeln nedan för att beräkna det slutliga oktantalet.

Beräkning

(% bensin B) x (oktantal bensin B)) = totalt oktan av blandningen

Exempel

Låt oss ta 15 L Order NS 102 Octane som vi blandar med 10 L Order CX 110 Octane och vi vill hitta den totala oktan för blandningen.

Exempel Octantal

Procentandelen NS 102 2,66% syre i blandningen är 3/5 = 0,60 (60%)
Procentandelen CX 110 2,70% syre i blandningen är 2/5 = 0,40 (40%)
(0,60 x 102) + (0,4 x 110) = 61,2 + 44,0 = 105,2 oktan
Således är slutändan av blandningen 105,2 oktan

Exempel Oljig%

Procentandelen NS 102 2,66% syre i blandningen är 3/5 = 0,60 (60%)
Procentandelen CX 110 2,70% syre i blandningen är 2/5 = 0,40 (40%)
(0,60 x 2,66) + (0,4 x 2,70) = 1,60 + 1,08 = 2,68% syre
Så det slutliga syreprocentet för blandningen är 2,68% syre.

Exempel Densitet

Procentandelen NS 102 densitet 0,755 Kg / L i blandningen är 3/5 = 0,60 (60%)
Procentandelen CX 110 densitet 0,764 i blandningen är 2/5 = 0,40 (40%)
(0,60 x 0,755) + (0,4 x 0,764) = 0,453 + 0,306 = 0,759 kg / L
Så är slutdensiteten hos blandningen 0,759 kg / liter

Således är det möjligt med produkter från Panta Racing Fuel att blanda sin föredragna mix, som är anpassad för dina specifika behov. Alla produkter från Panta Racing Fuel är blyfria, så det finns inget hinder för att blanda dem efter behov.